al contingut a la navegació Informació de contacte

Gestió de Fons Europeus. Comissió d'Ètica

Ètica i compliment

L’Ajuntament de l’Albi està plenament compromès amb el compliment normatiu. En aquest marc, centrem els nostres esforços en la implementació de mesures que promoguin la cultura ètica a la nostra institució i estableixin mitjans adequats i eficaços per garantir el compliment normatiu, prevenir la comissió de delictes i el frau, la corrupció i el conflicte d’interessos en relació amb la gestió de fons públics, tant nacionals com europeus.

Consulta la nostra política antifrau

Codi Ètic

En aquest sentit, l’Ajuntament de l’Albi ha aprovat el seu Codi Ètic, que persegueix que totes les nostres actuacions es duguin a terme de manera responsable i íntegra, de manera que reflecteixin els valors i les conductes esperades en el desenvolupament de la nostra activitat. Aquest compromís inclou a tots els membres de l’Ajuntament. El Codi Ètic és també una guia de referència en la nostra relació amb tercers i contribueix a reforçar les relacions amb els ciutadans.

Descobreix el nostre codi ètic

Canal de consulta i alerta

L’Ajuntament de l’Albi posa a disposició del seu personal i de tercers un canal de consulta i alerta per facilitar l’enviament de comunicacions sobre irregularitats i incompliments de compliment que puguin implicar la comissió de delictes, el trencament de la normativa interna de l’Ajuntament o el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos en relació amb la gestió dels fons públics, tant nacionals com europeus.

Volem recordar que l’objectiu del present canal és la lluita contra la corrupció, el frau i el conflicte d’interessos, així com incompliments de la nostra normativa interna, per la qual cosa preguem que es faci un ús responsable d’aquest canal. Les comunicacions sobre altres assumptes no inclosos hauran de ser dutes a terme a través dels mitjans oficials que l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania.

Les comunicacions rebudes seran tractades de manera estrictament confidencial i el tractament de les dades personals es farà d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La informació proporcionada s’utilitzarà únicament per als fins legítims en relació amb la investigació. Les comunicacions es podran dur a terme de manera anònima i l’Ajuntament de l’Albi garanteix l’absència de represàlies contra les persones que informin de bona fe.

Accés al canal